Aktywizacja mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Zmień rozmiar czcionki:

Aktywizacja mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ma na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności w cyklu doskonalenia zawodowego. Aktywizacja stanowi również czynnik mobilizacyjny, pozwala aktywnie gospodarować czasem wolnym. Aktywny tryb życia mieszkańców daje możliwość samorealizacji. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jako jednostka świadcząca usługi opiekuńczo – wspomagające zapewnia mieszkańcom możliwość podjęcia zatrudnienia w Zakładzie  Pracy Chronionej, mieszczącym się na terenie placówki w Spółdzielni Inwalidów „Simech Oświęcim”. Ponadto mieszkańcy naszej placówki mają możliwość podjęcia pracy zarobkowej na zewnątrz, jak również odbycia stażu zawodowego - wykonując określone czynności na terenie Domu Pomocy Społecznej wynikające z ustalonego planu realizacji stażu. Obecnie aktywnych zawodowo jest 29 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, z czego 25 osób pracuje w Spółdzielni Inwalidów „Simech Oświęcim”, 1 osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w KFC Oświęcim, natomiast 3 osoby realizują staż zawodowy na terenie naszej placówki.