Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2018 r.