Dom Pomocy Społecznej w Bobrku kładzie duży nacisk na rehabilitację zawodową mieszkańców. Jest to ogół działań usprawniających i rozwijających nowe umiejętności, które dobierane są w zależności od możliwości mieszkańców, od najprostszych zajęć terapeutycznych, poprzez uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, pracę w warunkach specjalnych, staże dla niepełnosprawnych, aż po zatrudnienie na wolnym rynku pracy. 

Terapii zajęciowa jest dziedziną aktywności osób niepełnosprawnych, w której praca i zabawa przenikają się wzajemnie, tak jak przeplatają się jej zadania – usprawnianie psychiczne i fizyczne. 

Terapeuci prowadzą zajęcia w pracowni plastycznej, w której mieszkańcy, w zależności od upodobania, rozwijają swoje talenty artystyczne w zakresie rysunku, techniki dequpage, rzeźby ikonografii itp.

Pasje muzyczne, mieszkańcy naszego Domu, pogłębiają na zajęciach z muzykoterapii, na których pod okiem instruktora uczą się rytmiki, gry na instrumentach i śpiewu. Naszą „perełką” jest zespół „Bobrowiacy”, który zdobywa liczne laury na przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych oraz uświetnia różne lokalne imprezy.

Na terenie naszej gminy funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta. Nasi mieszkańcy uczestniczą w codziennych zajęciach warsztatowych w Chełmku.

W ramach rehabilitacji zawodowej, współpracujemy ze Spółdzielnią Inwalidów, dzięki czemu spora grupa mieszkańców jest zatrudniana na umowę o pracę.

Inną formą zdobywania umiejętności zawodowych są staże dla osób niepełnosprawnych. Organizujemy je dla mieszkańców przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dzięki zrealizowanemu przez Dom Pomocy Społecznej projektowi „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku” współfinansowanemu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, pod koniec 2014r. powstały dwie nowe sale do terapii zajęciowej, jak również pracownia ogrodnicza/oranżeria i pracownia informatyczno – fotograficzna.