W 2021 r. ze środków budżetu państwa Dom Pomocy Społecznej w Bobrku otrzymał następujące dotacje przeznaczone na:

  1. dofinansowanie bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (nagrody) osobom zatrudnionym, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2: 84 936 zł (całkowita wartość zadania: 106 170 zł),
  2. dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczonych usług: 70 885 zł (całkowita wartość zadania: 88 607 zł),
  3. zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, a w szczególności na dodatkowe składniki wynagrodzenia (nagrody) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług: 106 161 zł (całkowita wartość zadania: 132 702 zł).
  4. Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-Cov-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki: 74 616 zł (całkowita wartość zadania: 93 270 zł).