Loading...

Aktualności

2307, 2021

Pożegnanie z Panią Ewą

23 lipca 2021|Aktualności|

Szanowna Pani Kierownik! Droga Pani Ewo! Z okazji przejścia na emeryturę życzymy Pani dużo spokoju, pięknych chwil spędzonych w rodzinnym gronie i wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w codziennej pracy na rzecz mieszkańców naszego Domu, którzy z pewnością, podobnie jak my, zachowają Panią w miłej pamięci. Mamy nadzieję, że z uśmiechem będzie Pani wspominać czas spędzony w Bobrku, gdzie zawsze będzie Pani przyjaźnie witana! Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Królowo, Matko Nasza Kochana, tyle lat byłaś dla nas jak Mama. Razem ten dom tworzyliśmy i wspólnie tu mieszkaliśmy. Początki były bardzo trudne ale na koniec wszystko wyszło cudnie. Ćwierć wieku [...]

2207, 2021

Witamy Panią Dyrektor!

22 lipca 2021|Aktualności|

W dniu 19.07.2021r. powitaliśmy Panią Joannę Saternus - nowego Dyrektor Naszego Domu. Pierwsze dni upłynęły na spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych oddziałów oraz ze wszystkimi grupami zawodowymi wśród kadry. Pani Dyrektor życzymy sukcesów i zadowolenia w codziennej pracy! Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x