Loading...

Aktualności

1809, 2020

Procedury zadziałały. Sytuacja epidemiologiczna w DPS w Bobrku.

18 września 2020|Aktualności|

Po uzyskaniu informacji, że dwie pracownice DPS w Bobrku otrzymały decyzje o obowiązku poddania się kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (kontakt zewnętrzny, nie związany z DPS), dyrektor Domu podjął decyzję o niezwłocznym, profilaktycznym przetestowaniu pracowników na obecność koronawirusa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków europejskich możliwe było wykonanie kosztownych testów jakościowych RT-PCR. Wymazów dokonano w dniu 09.09.2020 r. Niestety na 127 przetestowanych pracowników, jedna z opiekunek otrzymała wynik pozytywny. W związku z tym, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, kwarantanną domową zostało objętych kolejnych 8 pracowników oraz 33 mieszkańców jednego z oddziałów DPS. Pozostałe oddziały pracowały [...]

1609, 2020

“Kulinarny Pamiętnik”

16 września 2020|Aktualności|

11 września odbył się konkurs fotograficzny zorganizowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach o wdzięcznym temacie "Pamiętnik Kulinarny". Był to już XIII Małopolski Konkurs Fotograficzny Środowiskowych  Domów Samopomocy Województwa  Małopolskiego. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział, a w szczególności gratulujemy odwagi T. Pilszakowi i S. Fersztowi, którzy dzielnie reprezentowali mieszkańców Naszego Domu wraz z terapeutą. Zapraszamy na film prezentujący fotografie, które wzięły udział w tegorocznym konkursie przygotowany przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach. https://kety.naszsds.pl/aktualnosci Tomasz Sebastian

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x