Loading...

Aktualności

2805, 2020

KOMUNIKAT

28 maja 2020|Aktualności|

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w najbliższą sobotę (30.05.2020 r.) na terenie tutejszego DPS odbędą się  profilaktyczne badania pracowników na obecność wirusa SARS CoV-2. Badania pracowników DPS-ów przeprowadzane są na terenie całego województwa z inicjatywy Wojewody Małopolskiego. Wymazy będą pobierane przez personel medyczny 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a badania wykonywane w laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W związku powyższym uspokajamy mieszkańców DPS i sołectwa Bobrek, że obecność na terenie Domu służb specjalistycznych i akcja masowego pobierania wymazów, związana będzie z kolejnymi działaniami  profilaktycznymi mającymi na celu zapobieganie zachorowaniom na COVID-19. Fot. Biuro Wojewody

2505, 2020

Kwiaty dla Mamy

25 maja 2020|Aktualności|

Wszystkiego dziś życzę Ci Mamo co dobre, piękne, wspaniałe i miłe, co budzi uśmiech i spokój, i ciszą wypełnia każdą chwilę. Artur

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x