Loading...

Aktualności

2205, 2023

“Zrozumieć i wspierać …”

22 maja 2023|Aktualności|

Dzięki fundacji Wspólnota Nadziei realizującej projekt pn.”Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem” w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli nasi mieszkańcy, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej. Wydarzeniem towarzyszącym była konferencja, w której wzięli udział Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski, Teresa Jankowska członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu oraz dyrektorzy i przedstawiciele jednostek działających w obszarze szeroko pojętego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu oświęcimskiego. Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie w zakresie sytuacji osób w spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dyskusja w obszarze poprawy jakości i skuteczności działań [...]

1905, 2023

Aktywni

19 maja 2023|Aktualności|

Wiele się dzieje ostatnio w naszym domu. Nie możemy narzekać na nudę, chociaż trochę odpoczynku nie zaszkodzi. Najlepszą alternatywą na nudę jest ruch pod każdym tego słowa znaczeniem. Sami zobaczcie jak ostatnio gospodarowaliśmy naszym czasem. Praca, spacery, wyjazdy - Wisła, Ustroń, Częstochowa i przyjemności.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x