Loading...

Aktualności

2601, 2024

INFORMACJA

26 stycznia 2024|Aktualności|

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że osobami upoważnionymi do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych są: - Pani Monika Zając – st. pracownik socjalny, - Pani Dominika Śliwka – konsultant ds. medycznych. Procedura dotycząca zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych jest wywieszona na tablicach ogłoszeń oraz dostępna do zapoznania się w każdym oddziale opiekuńczym i sekretariacie.

2301, 2024

Pizza

23 stycznia 2024|Aktualności|

Nie tak dawno swoje święto miała smaczniuteńka PIZZA. No chyba nie ma takiej osoby, która by nie jadła pizzy - przynajmniej my takiej nie znamy. To włoskie ciasto miała swoje święto a my w ten dzień pięknie je celebrowaliśmy a raczej celebrowaliśmy jej zjedzenie, pychota!!! Temu kto jej jeszcze nie próbował bardzo polecamy i życzymy smacznego.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x