Loading...

Aktualności

1301, 2022

Dzień Wegetarian

13 stycznia 2022|Aktualności|

Wegetarianie 11 stycznia mają swoje święto z tej też okazji postanowiliśmy się temu bliżej przyjrzeć, zrozumieć i poznać to dziwne określenie. Więc cóż znaczy słowo wegetarianizm: jedni twierdzą, że to sposób odżywiania inni, że to styl życia. Jak się dowiedzieliśmy zwolenników takiego sposobu na życie z roku na rok jest coraz więcej. A żeby nie być tylko teoretykiem przeszliśmy do praktyki i z pomocą naszych pań zrobiliśmy danie dla prawdziwego wegetarianina - szybkie, proste i smaczne.

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x