Loading...

Aktualności

1404, 2021

“Dziś nie jutro”

14 kwietnia 2021|Aktualności|

Mimo pandemii nasza grupa literacko-artystyczna Mościpanowie nie zwalnia tempa. Wzięliśmy udział w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2021" organizowanym pod patronatem Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji Brata Alberta. Motto konkursu „Na ziemi pełnej cudów”. Nikt nas nie musi przekonywać, że świat jest piękny, chcemy uchronić go przed złem i zagrożeniem. Nie chcemy by wymierały zwierzęta, dżungle, by nie brakowało wody, byśmy mieli czym oddychać. Dużo rozmawialiśmy na ten temat, aż w końcu powstał scenariusz „Dziś nie jutro”. Przedstawienie zostało nagrane i wysłane na Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno  -Muzycznej  Albertiana. Co prawda, tym razem nie udało nam się stanąć na [...]

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku

jest jednostką organizacyjną powiatu oświęcimskiego, zajmującą się całodobową opieką nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom dysponuje 203 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 15/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 września 2010r.

Podstawowym celem DPS w Bobrku jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców powołane czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i stopień upośledzenia.Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x