W dniu 9 sierpnia 2017 r., w ramach Programu Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP), Dom Pomocy Społecznej odwiedziła grupa samorządowców z terenu obwodów donieckiego i ługańskiego na wschodniej Ukrainie. Zwiedzając pomieszczenia mieszkalne i poszczególne pracownie, goście zapoznali się ze strukturą jednostki, historią, codziennym funkcjonowaniem, a także mieli okazję obejrzeć różne rodzaje zajęć, w których uczestniczą mieszkańcy Domu. Następnie w plenerze, podczas rozmowy m.in. o formach opieki oraz zasadach finansowania DPS-ów, rozegrany został międzynarodowy, integracyjny mecz bocce z udziałem reprezentacji mieszkańców, który zakończył się remisem.