8 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku odbył się spektakl pod tyt. „Wędrowne ptaki” wystawiony przez osoby niesłyszące z grupy teatralnej działającej przy stowarzyszeniu Teatr Grodzki w Bielsku Białej.  Przedstawienie odwoływało się do refleksji nad upływem czasu i przemijaniem życia. Mieszkańcom Naszego domu bardzo podobała się gra aktorów oraz scenografia spektaklu.