W dniu 14 listopada 2016 roku odbył się występ grupy literacko-artystycznej DPS Bobrek z okazji Święta Niepodległości. Na uroczystość zostali zaproszeni podopieczni wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych placówek pomocy społecznej: PZOL w Grojcu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku pobyt dzienny A, Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Brata Alberta w Chełmku. Publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.