Zadanie wykonane, iskierka przyjaźni dla osób z autyzmem i ich bliskich przekazana. Pięknie dziękujemy za nominację Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Oświęcim/Dwory z Fundacji Brata Alberta. Do wykonania zadania nominujemy Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Izdebniku oraz Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. Adama Starzyńskiego w Płazie.