W roku 2023 ze środków budżetu państwa Powiat Oświęcimski otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na dofinansowaniu prac remontowych oraz zakupu wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.

Wysokość dofinansowania wynosi 300 000 zł, a całkowita wartość zadania – 370 000 zł.

Data podpisania umowy: 30 października 2023 r.