Dom Pomocy Społecznej w Bobrku ogłasza zapytania ofertowe dotyczące: Dostawy wraz z transportem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Szczegóły w załącznikach.