Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (I-VI 2024 r.)