Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku