Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania “Roboty malarskie w klatce schodowej południowej budynku “A” Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Zapytanie ofertowe dostępne pod adresem: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8385