30 Września 2017 roku odbył się piknik integracyjny „Dzień Farmera” w Więckowicach. W programie tegorocznego Dnia Farmera zostały przewidziane kiermasze, występy artystów, zawody sportowe. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Naszego Domu. Dzień Farmera od lat organizuje Fundacja Wspólnota Nadziei, która powstała w 1998 roku.


Fundacja Wspólnota Nadziei zapewnia stały pobyt i opiekę całodobową oraz system wsparcia osobom dorosłym z autyzmem; jest jedyną placówką tego typu w Polsce. Jej głównym celem działania jest nieustanne dążenie do maksymalnego wykorzystania potencjału tych osób.

W latach 2008 – 2013 Fundacja realizowała na terenie Naszego Domu trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności ze środków EFS: 1. „Organizacja Modelu Wsparcia w Dziedzinie Zatrudnienia Osób Dorosłych z Autyzmem”, 2. „Wsparcie Zatrudnienia Osób Dorosłych z Autyzmem”, 3. Wsparcie osób z Autyzmem II”. Uczestnicy projektu, ćwiczyli umiejętności w zakresie: prac ogrodniczych, porządkowania terenów zielonych, sprzątania, rozwijania kompetencji komunikacyjnych i społecznych. W każdym z realizowanych projektów uczestniczyło 15 mieszkańców DPS Bobrek. Dzięki temu Nasi mieszkańcy słabiej funkcjonujący uzyskali dostęp do aktywizacji społecznej i zawodowej.

Owocna współpraca z Fundacją Wspólnota Nadziei jest nadal kontynuowana – mieszkańcy mają możliwość korzystania z platformy internetowej „Kraina OZA”. W lutym 2015 roku przedstawiciele DPS wzięli czynny udział w Konferencji Krainy OZA. Pozostajemy w stałym kontakcie z Fundacją w ramach spotkań integracyjnych.