Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że osobami upoważnionymi do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych są:

– Pani Monika Zając – st. pracownik socjalny,

– Pani Dominika Śliwka – konsultant ds. medycznych.

Procedura dotycząca zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych jest wywieszona na tablicach ogłoszeń oraz dostępna do zapoznania się w każdym oddziale opiekuńczym i sekretariacie.