https://bip.malopolska.pl/dpsbobrek,a,1936331,uniewaznia-sie-nabor-na-wolne-stanowisko-ksiegowy-ogloszony-w-dniu-17-maja-2021-r.html