Dom Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że posiada 3 wolne miejsca dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi  4 881,46 zł.

Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się ich potrzeby pod kątem całodobowej opieki w warunkach godnego i bezpiecznego życia. W domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra gwarantująca wysoką jakość świadczonych usług. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu  33 846 13 49 lub 846 44 04  wew. 155 w godz. 800 – 1800

Serdecznie zapraszamy do kontaktu