Po uzyskaniu informacji, że dwie pracownice DPS w Bobrku otrzymały decyzje o obowiązku poddania się kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2 (kontakt zewnętrzny, nie związany z DPS), dyrektor Domu podjął decyzję o niezwłocznym, profilaktycznym przetestowaniu pracowników na obecność koronawirusa. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków europejskich możliwe było wykonanie kosztownych testów jakościowych RT-PCR. Wymazów dokonano w dniu 09.09.2020 r. Niestety na 127 przetestowanych pracowników, jedna z opiekunek otrzymała wynik pozytywny. W związku z tym, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, kwarantanną domową zostało objętych kolejnych 8 pracowników oraz 33 mieszkańców jednego z oddziałów DPS. Pozostałe oddziały pracowały w dotychczasowym rygorze sanitarnym.
W dniu 17.09.2020 r. na zlecenie sanepidu pobrano wymazy u 33 mieszkańców objętych kwarantanną. Wszystkie wyniki okazały się ujemne.

Na chwilę obecną, oprócz przypadku jednej pracownicy, nie stwierdza się żadnych zakażeń COVID-19 na terenie DPS w Bobrku.
Należy stwierdzić, że stosowane w placówce procedury oraz szybka decyzja o wykonaniu pracownikom testów na obecną chwilę zadziałały.
Od początku marca w DPS wprowadzony został szczególny reżim sanitarny, w tym ograniczenia w kontaktach wzajemnych mieszkańców i personelu poszczególnych oddziałów, praca w maseczkach, stosowanie rękawiczek jednorazowych, wzmożenie czynności związanych z dezynfekcją itp. Wprowadzone zostały również pewne ograniczenia w odwiedzinach i opuszczaniu przez mieszkańców terenu DPS, które w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznym w okolicy są na bieżąco zaostrzane lub luzowane.
Zaistniała sytuacja jest potwierdzeniem, że największe niebezpieczeństwo czyha z zewnątrz. Pracownicy narażeni są na zakażenie przede wszystkim poza DPS i mogą stanowić zagrożenie dla jego mieszkańców. Ponieważ niebezpieczeństwa zakażenia w placówce nie da się całkowicie uniknąć, należy w dalszym ciągu podejmować wszelkie działania aby je minimalizować. W tej chwili procedury zadziałały i oby tak dalej.

Mariusz Sajak – Dyrektor DPS w Bobrku