https://bip.malopolska.pl/dpsbobrek,a,2343372,przebudowa-nawierzchni-drogowej-z-wyznaczeniem-dedykowanego-miejsca-parkingowego-dla-osob-niepelnosp.html