Renata, Urszula, Bożena, Irena, Wioletta i Bożena – sześć bohaterskich pracownic Domu Pomocy Społecznej w Bobrku postanowiło, podczas odbywania kwarantanny, opiekować się niepełnosprawnymi mieszkańcami oddziału, na którym stwierdzono COVID-19. Już siódmą dobę przebywają na terenie DPS niosąc pomoc jego mieszkańcom. Wkrótce planowana jest zmiana i oddział zasilą kolejne pracownice. W tym niezwykle trudnym okresie, swoją heroiczną postawą, zapisały się Panie złotymi zgłoskami w długoletniej historii tej placówki. Jak można przeczytać w kronikach naszego DPS – w holu głównym nad wejściem widniały niegdyś słowa Johanna Wolfganga Goethego – “Chylę czoła przed wielkim rozumem, przed wielkim sercem gnę kolana”. Te słowa przychodzą na myśl widząc bezgraniczne poświęcenie Pań w służbie na rzecz osób wymagających opieki i wsparcia, zwłaszcza w tych trudnych chwilach. W imieniu własnym i całej społeczności Domu Pomocy Społecznej w Bobrku wyrażam ogromny podziw i składam serdeczne podziękowania.             

Mariusz Sajak – dyrektor DPS w Bobrku