My ze spacerów nie rezygnujemy, chociaż kwiecień plecień wciąż przeplata

  

Trochę zimy

     

Trochę lata