W dniu 17 października 2016 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku odbył się plener promujący efekty projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Projekt o wartości 2,3 mln zł został dofinansowany w kwocie 1,9 mln zł ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizowany był w latach 2012-2014. Współorganizator imprezy – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnił mieszkańcom DPS oraz przybyłym gościom wiele atrakcji m.in. zabawę na dmuchanej zjeżdżalni i zamku, grę w gigantyczne „piłkarzyki”, zabawę taneczną z konkursem karaoke. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ok. 150 osób. Uczestnikami pleneru byli: Pan Jarosław Jurzak – Wicestarosta Oświęcimski oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także podopieczni, w tym osoby zależne i seniorzy wraz z opiekunami z instytucji współpracujących takich jak: Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku, Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku. Zaproszonym gościom zostały zaprezentowane efekty osiągnięte w ramach projektu, do których należą:

-przebudowa części pomieszczeń oraz adaptacja ich pod część rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem. Dzięki temu na powierzchni ponad 130 m2 zostały zlokalizowane: pomieszczenie do rehabilitacji (zabiegów), hydroterapia (hydromasaże), siłownia, sala ćwiczeń i pokój terapii psychologicznej, także została zainstalowana winda osobowa,

-doposażenie rehabilitacji przez zakupienie m.in. wanny czterokomorowej do hydromasażu, lampy Sollux, urządzenia do laseroterapii, UGUL z osprzętem, drabinek rehabilitacyjnych, poręczy do nauki chodzenia, bieżni oraz sprzętu treningowego.

-modernizacja istniejących tarasów, dzięki której zostały utworzone dodatkowe pomieszczenia do terapii zajęciowej, pracownia ogrodnicza/oranżeria oraz pracownia informatyczno-fotograficzna, która została wyposażona w tablicę multimedialną i zestawy komputerowe,

-podniesienie kompetencji zawodowych pracowników DPS, dla których zorganizowane zostały szkolenia z zakresu: pracy z osobami niepełnosprawnymi, technik komunikowania się z grupą docelową, nowoczesnych form terapii zajęciowej i walki ze stresem.