Zamówienia publiczne

Home/Wpisy/Zamówienia publiczne
3 09, 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia

3 września 2020|Zamówienia publiczne|

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) Zamawiający informuje o udzieleniu w dniu 20 sierpnia 2020 r. FH PRIMA, ul. Półłanki 31G, 30-740 Kraków zamówienia (dostawa rękawiczek nitrylowych oraz maseczek jednorazowych) w trybie art. 6 ust. 1 ww. ustawy, na łączną kwotę 17 806,08 zł brutto.

5 06, 2019

DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

5 czerwca 2019|Zamówienia publiczne|

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" (w miesiącach VII-XII 2019 r.). Zapytanie ofertowe w załącznikach. Zapytanie_ofertowe_1fadd2Pobierz Zał._nr_1_-_Formularz_oferty_2cc77bPobierz Zał._nr_2_-_Formularz_cenowy_e08c62Pobierz Zał._nr_3_-_Wzór_umowy_aefef0Pobierz

5 06, 2019

DPS Bobrek: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

5 czerwca 2019|Zamówienia publiczne|

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku" (w miesiącach VII-XII 2019 r.). Zapytanie ofertowe w załącznikach. Zapytanie_ofertowe_196216Pobierz Zał._nr_1-formularz_oferty_b309f3Pobierz Zał._nr_2-formularz_cenowy_48679ePobierz Zał._nr_3-wzór_umowy_6e66d0Pobierz

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi zgodnie z Polityką Prywatności x