Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania “Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku” (w miesiącach VII-XII 2019 r.). Zapytanie ofertowe w załącznikach.