W ramach projektu „Dom przyjazny mieszkańcom.” Poprawa świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, współfinansowanemu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy., powstała pracownia informatyczno – fotograficzna, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, projektor, kserokopiarkę oraz tablicę multimedialną, dzięki której mieszkańcy mają możliwość rozwijania swojej kreatywności, głównie przez oparcie nauczania na kluczowych elementach skutecznego uczenia się. Oprogramowanie zawierające animacje i zdjęcia w połączeniu z użyciem tablicy multimedialnej stwarza warunki do prowadzenia arteterapii w oparciu o bazę internetową. Ponadto mieszkańcy będą mogli czynnie uczestniczyć w procesie redagowania gazetki promującej Dom Pomocy Społecznej, jak również edytować zdjęcia, tworzyć własne animacje graficzne.