W dniu 4 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa  świadczonych usług w DPS w Bobrku.” Projekt w 85 % finansowany jest ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Koszt projektu opiewa na  prawie 2,3 mln zł,  wysokość dofinansowania z SPPW wynosi ponad 1,9 mln zł.

Ze strony samorządu wojewódzkiego umowę podpisali  – Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Powiat Oświęcimski reprezentowali – Józef Krawczyk Starosta Oświęcimski oraz Andrzej Skrzypiński Członek Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. Na uroczystości był obecny również Mariusz Sajak Dyrektor DPS w Bobrku.

Realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku projekt zakłada zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, likwidację barier architektonicznych oraz podwyższenie kompetencji zawodowych pracowników.

Dzięki dofinansowaniu zostanie dokonana m.in. przebudowa części pomieszczeń oraz adaptacja ich pod część rehabilitacyjną wraz z wyposażeniem. Dzięki temu na powierzchni ponad 130 m2 zostaną zlokalizowane: pomieszczenie do rehabilitacji (zabiegów), hydroterapia (hydromasaże), siłownia, sala ćwiczeń i pokój terapii psychologicznej. W budynku tym zostanie zainstalowana winda osobowa. W ramach doposażenia rehabilitacji zostanie zakupiona m.in. wanna czterokomorowa do hydromasażu, lampa Sollux, urządzenie do laseroterapii, UGUL z osprzętem, drabinki rehabilitacyjne, poręcze do nauki chodzenia, bieżnia oraz sprzęty treningowe (rowerki, wioślarze, steppery) itp.

Dzięki modernizacji istniejących tarasów zostaną utworzone dodatkowe pomieszczenia do terapii zajęciowej, pracownia ogrodnicza/oranżeria oraz pracownia informatyczno-fotograficzna. Ta ostatnia wyposażona będzie w tablicę multimedialną i zestawy komputerowe.

Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych pracowników DPS, dla których zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu: pracy z osobami niepełnosprawnymi, technik komunikowania się z grupą docelową, nowoczesnych form terapii zajęciowej i walki ze stresem.