W ramach projektu „Dom przyjazny mieszkańcom.” Poprawa świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku., powstała pracownia informatyczno – fotograficzna, która została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, projektor, kserokopiarkę oraz aparat fotograficzny i tablicę interaktywną. Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oddziałuje na szereg zmysłów takich jak: wzrok, słuch, dotyk, doskonale stymuluje przetwarzanie informacji, wyzwala procesy orientacyjne, pobudza wyobraźnię. Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Pracownia wyposażona jest w 3 komputery oraz stałe łącze internetowe, które umożliwia swobodny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Uczestnicy poznają wirtualny świat Internetu, uczą się korzystać z różnych wyszukiwarek, zakładają konta elektroniczne, wysyłają maile. Mieszkańcy podczas zajęć korzystają z gier logicznych, tworzą klipy filmowe i pliki muzyczne, redagują artykuły i tworzą miesięczną gazetkę „Głos Trójki” promującą Dom Pomocy Społecznej w Bobrku. Zajęcia Informatyczne pozwalają kreatywnie wykorzystać zdobytą wiedzę na temat budowy komputerów. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania czynności manualnych – składania, rozbudowy i modyfikacji zestawów komputerowych podczas zajęć, w ramach ćwiczeń praktycznych.