W ramach terapii zajęciowej realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku mieszkańcy czynnie uczestniczą w zajęciach informatycznych. Zajęcia te pozwalają kreatywnie wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę na temat budowy komputerów, zasady ich działania w praktyce. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania czynności manualnych – składania, rozbudowy i modyfikacji zestawów komputerowych podczas zajęć.